XXI Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè

Per acam el 22/10/2015 | 655 visites

XXI Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè

Reconeixement Acadèmic

Aquesta activitat serà reconeguda com 1 crèdit pels estudiants del grau de Ciències Ambientals, grau de Física, grau de Geografia, grau d'Antropologia Social i Cultural, grau d'Arqueologia, grau d'Història i grau d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. Dins l’oferta d’activitats en el primer semestre 2015-16.

Per poder assolir el certificat d’assistència a les Jornades s’haurà d’assistir a més del 70 per cent dels actes programats, això significa participar en tres dels quatre blocs programats.

 Per obtenir el certificat acadèmic per convalidar en la Universitat de Barcelona, 1 crèdit ECTS (25 hores de dedicació de l'alumne), serà necessari participar en més del 70 per cent dels actes programats i contestar un qüestionari, amb un 60 per cent com a mínim d'encerts, sobre les ponències presentades en les Jornades.