Butlleta d'inscripció a les Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè

Butlleta electrònica d'inscripció a les Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè. Accedint a aquest formulari podreu realitzar la vostra reserva d'inscripció a les jornades, la qual no serà efectiva fins que no presenteu el justificant d'ingrés de la quantitat assignada.

El justificant el podeu presentar mitjançant fax (93-890 57 41) o correu electrònic (acam@acam.cat).

Entitat bancària La Caixa. Agència Av. del Litoral, 24-34 08005 Barcelona. Núm. del compte corrent: IBAN: ES30 2100 1824 12 02 0001 6533

Inscripció 2 x 1. Els inscrits, a més de rebre una còpia del llibre i la documentació de les jornades, podran assistir a les Jornades amb un convidat degudament pre-inscrit. Tots dos rebran un certificat d'assistència, si prenen part en més del 70% dels actes programats. A més hi ha la quota reduïda per a estudiants o aturats que ho acreditin documentalment.

----------------------

Modalitat d'inscripció

A) Socis actuals                                                            15 euros.

Socis actuals amb quota reduïda (*)                             12 euros.

 

B) No socis del’ACAM:

1) Si se’n fan en el moment de la inscripció:                                         

Quota normal                                                                  30 euros

Quota reduïda (*)                                                             25 euros.

 

2) Si no se’n fan en el moment de la inscripció:              45 euros. 

(*)  Estudiants o aturats que ho acreditin documentalment.