Premi Internacional de Meteorologia Eduard Fontserè 2009

Per acam el 09/01/2009 | 6280 visites

A fi de promoure i divulgar el coneixement dels fenòmens meteorològics de la Mediterrània occidental l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM), en col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya, estableix un premi biennal de meteorologia, dotat amb 6.000.€:

Premi Internacional de Meteorologia Eduard Fontserè
A treballs publicats, a partir del 2007, a revistes de recerca de meteorologia o de climatologia indexades, amb aportacions de relleu sobre el coneixement de la meteorologia i de la climatologia de la Mediterrània occidental.
Poden optar-hi tota mena de treballs d’investigadors de la meteorologia, a títol individual o col·lectiu, que s’ajustin a aquestes

BASES:

1. Tramesa
1.1 Cal enviar dues còpies del treball publicat a la revista indexada: un d’imprès i un d’informàtic.

1.2 El treball ha d'anar acompanyat:
a) del formulari de presentació i d’acceptació de les bases, signat per l’autor, o autors, del treball; el formulari és a la pàgina web de l'ACAM: http://acam.cat/node/143;

b) d'un únic full amb les dades personals i un resum del “curriculum vitae” de l’autor o dels autors.

1.3 Nom i número de la revista indexada on s’ha publicat el treball.

1.4 Idiomes admesos: català, anglès, castellà o francès.

2. Termini i adreces
Límit de presentació: 10 de setembre de 2.009.

Els dos exemplars s’enviaran com segueix:
l’imprès, per correu postal, a:

ACAM
Pere Giró, 9
E-08720 Vilafranca del Penedès

l’informàtic, per correu electrònic, a: acam@acam.cat

3. Jurat i veredicte
3.1 El jurat serà constituït pel president de l’ACAM, que el presidirà, i per vuit membres més: dos de proposats pel SMC, dos per l'AEMET ( Agència Estatal de Meteorologia ), dos per la junta de l’ACAM i dos per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. El jurat podrà sol·licitar assessorament extern sobre l’interès dels treballs presentats.

3.2 El veredicte del jurat serà inapel·lable. L’ACAM el farà públic a la web: http://www.acam.cat deu dies abans de les Jornades Eduard Fontserè del 2009 i el SMC lliurarà el premi durant l’acte de clausura d’aquestes Jornades.

3.3 Si, a parer del jurat, cap treball no atenyés el mínim rigor exigible, el premi es podria declarar desert. En aquest cas, l'ACAM es reservaria el dret d'encarregar un treball sobre meteorologia pel mateix import.

4. Presentació del treball guardonat
Els autors del treball guanyador el presentaran com a ponència en la convocatòria senar immediatament següent de les Jornades Eduard Fontserè i en faran un resum escrit perquè l’ACAM el pugui publicar tant en la llengua presentada com en traducció (catalana, anglesa i castellana).

5. Qüestions restants
Sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, els concursants se sotmetran a la decisió de l’ACAM.