Premi Estatal de Meteorologia Eduard Fontserè 2011

Per rafel el 18/05/2011 | 3346 visites

A fi de promoure i divulgar el coneixement dels fenòmens meteorològics de la Mediterrània occidental l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM), en col·laboració amb l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), estableix un premi biennal de meteorologia, dotat amb 5.000.€:

Premi Estatal de Meteorologia Eduard Fontserè

A treballs inèdits de recerca (resums de tesi doctoral, màsters, notes tècniques, notes d’estudi, estudis de situacions meteorològiques, etc.) de meteorologia o de climatologia, amb aportacions de relleu sobre el coneixement de la meteorologia i de la climatologia de la Mediterrània occidental.

Poden optar-hi tota mena de treballs realitzats a l'estat espanyol o d'autors vinculats amb institucions de l'estat espanyol que s’ajustin a aquestes

BASES:

1. Tramesa
1.1 El treball, d’una extensió màxima aproximada de 10.000 paraules, que es presenti a aquest premi s’haurà de lliurar en format digital a traves de correu electrònic.

1.2 El treball ha d’anar acompanyat:
a) del formulari de presentació i d’acceptació de les bases, signat per l’autor, o autors, del treball; el formulari és pot trobar a la pàgina web de l'ACAM: http://acam.cat/formulari_premis;

b) d'un únic full amb les dades personals i un resum del “curriculum vitae” de l’autor o dels autors.

1.3 Idiomes admesos: català, castellà, anglès o francès.

2. Termini i adreces
Límit de presentació: 10 de setembre de 2011.

Els exemplars presentats s’enviaran com segueix:

En format digital (en format text o imatge amb extensió ‘pdf’), per correu electrònic, a: acam@acam.cat

S'ha d'incloure en l'assumpte del mail: Premi Estatal de Meteorologia Eduard Fontserè.

3. Jurat i veredicte

3.1 El jurat serà constituït pel president de l’ACAM, que el presidirà, i per vuit membres més: dos de proposats per l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), dos pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), dos per la junta de l’ACAM i dos per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. El jurat podrà sol·licitar assessorament extern sobre l’interès dels treballs presentats.

3.2 El veredicte del jurat serà inapel·lable. L’ACAM el farà públic a la web: http://www.acam.cat deu dies abans de les Jornades Eduard Fontserè de l’any 2011 i el representant de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) lliurarà el premi durant l’acte de clausura d’aquestes Jornades.

3.3 Si, a parer del jurat, cap treball no atenyés el mínim rigor exigible, el premi es podria declarar desert. En aquest cas, l'ACAM es reservaria el dret d’encarregar un treball sobre meteorologia pel mateix import.

4. Propietat i presentació del treball

4.1 El treball guanyador es regirà per una llicència Creative Commons (els drets de propietat intel·lectual es reserven a l’autor). L’ACAM podrà publicar-lo amb els recursos propis que cregui convenients, tant en la llengua presentada com en traducció (catalana, castellana i anglesa).

4.2 L’autor o autors del treball guanyador, el presentaran dintre de les ponències organitzades a la convocatòria senar següent de les Jornades Eduard Fontserè. Corren a càrrec del guardonat totes les despeses ocasionades per aquesta finalitat.

5. Qüestions restants
Sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, els concursants se sotmetran a la decisió de l’ACAM.

AdjuntMida
PDF icon PremiEstatalCat.pdf1.02 MB