PRESENTACIÓ DE PÒSTERS, XXII JEF 2016

Per acam el 22/10/2015 | 1358 visites

Els assistents inscrits a les Jornades Eduard Fontserè podran fer presentacions de format pòster. Qui vulgui presentar-ne cap ha d'enviar-ne un resum a l'adreça: posters.jef@acam.cat   abans del diumenge 13 de novembre. L’acceptació li serà notificada abans del dia 15 de novembre. Els resums acceptats es publicaran al llibre de les Jornades.

El format del resum a enviar és:

 

TÍTOL EN MAJÚSCULES

A1. Cognom1 (1), A2. Cognom2 (2)

 

(1). Institució Autor1. Adreça institució Autor 1. Email autor1 (cal posar com a mínim l'email de l'autor de contacte)

(2). Institució Autor2. Adreça institució Autor 2.

 

El text explicarà el contingut de la presentació pòster i serà d'entre 200 (mínim) i 300 (màxim) paraules. El text ha d'incloure l'objectiu del treball, el mètode usat i els principals resultats. Els treballs tractaran desenvolupaments recents (projectes de recerca, casos d'estudi o aplicacions pràctiques en empreses) dins l'àmbit de la meteorologia, climatologia i ciències de l'atmosfera. El resum serà en format text - no pot incloure taules, ni figures, ni fórmules, però si referències*.

 

*Exemple; Fontserè, E.: «L’ombra dels Alts Pirineus damunt de Barcelona», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XXX; Barcelona, 1920, pàgs. 151-152.

 

Els resums i els pòsters es poden fer en català, castellà o anglès. El format dels pòsters serà A0 vertical.