PRESENTACIÓ DE PÒSTERS, XXIII JEF 2017

Per acam el 06/11/2017 | 1738 visites

Els assistents inscrits a les Jornades Eduard Fontserè podran fer presentacions de format pòster. Qui vulgui presentar-ne cap ha d'enviar-ne un resum a l'adreça: posters.jef@acam.cat   abans del 9 de novembre. L’acceptació li serà notificada abans del dia 15 de novembre. Els resums acceptats es publicaran al llibre de les Jornades.

El format del resum a enviar és:

 

TÍTOL EN MAJÚSCULES

A1. Cognom1 (1), A2. Cognom2 (2)

 

(1). Institució Autor1. Adreça institució Autor 1. Email autor1 (cal posar com a mínim l'email de l'autor de contacte)

(2). Institució Autor2. Adreça institució Autor 2.

 

El text explicarà el contingut de la presentació pòster i serà d'entre 200 (mínim) i 300 (màxim) paraules. El text ha d'incloure l'objectiu del treball, el mètode usat i els principals resultats. Els treballs tractaran desenvolupaments recents (projectes de recerca, casos d'estudi o aplicacions pràctiques en empreses) dins l'àmbit de la meteorologia, climatologia i ciències de l'atmosfera. El resum serà en format text - no pot incloure taules, ni figures, ni fórmules, però si referències*.

 

*Exemple; Fontserè, E.: «L’ombra dels Alts Pirineus damunt de Barcelona», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XXX; Barcelona, 1920, pàgs. 151-152.

 

Els resums i els pòsters es poden fer en català, castellà o anglès. El format dels pòsters serà A0 vertical.