Resultats dels Premis Eduard Fontserè 2011

Per acam el 15/11/2011 | 5678 visites

S'ha resolt el tercer Premi Local i Internacional Eduard Fontserè, així com el segon Premi Estatal a treballs de recerca de meteorologia o de climatologia que facin aportacions de relleu al coneixement de la meteorologia i de la climatologia de Catalunya i, en general, de la Mediterrània occidental. El premi local, dotat amb 3.000 euros, ha quedat desert per falta de participants que compleixin les bases. El premi Estatal, dotat amb 5.000 euros, ha estat atorgat al treball “Climatological sensitivy analysis of Mediterranean High Impact weather” realitzat per Lorena Garcies Artigues i Víctor Homar Santaner. Atorgat per unanimitat, aquest treball, fruit d'una tesi doctoral, té un desenvolupament teòric i una càrrega de càlcul numèric molt notables i, des d'un punt de vista més pràctic, té com a objectiu últim ser una de eina de suport en la tasca de decidir on i com s'han de millorar les xarxes d'observació meteorològica per a que la predicció dels ciclons mediterranis, en quant a localització i característiques, sigui la més acurada possible. Cal destacar que la identificació de les zones, ara verificades, amb màxima sensibilitat per a les condicions inicials, permet establir estratègies per millorar el coneixement de l'estat inicial de l'atmosfera. Sent l’anàlisi realitzat, valuós pel tema de la prognosi meteorològica sobre els fenòmens d’alt impacte a la Mediterrània, per aquests motius es mereixedor del premi. El premi internacional, dotat amb 6.000 euros, ha estat concedit al treball “Origin of the moisture feeding the Heavy Precipitating Systems over Soustern France” realitzat per Fanny Duffourg i Veronique Ducrocq. Aquest treball escollit per majoria, aporta coneixements molt valuosos sobre els mecanismes físics involucrats en el desenvolupament d'episodis de precipitació a la Mediterrània. On es determina objectivament, a traves d’una simulació numèrica, l'origen de les aportacions d'humitat que permeten la formació de sistemes de precipitació intensa en aquesta zona. Els resultats contribueixen a les tasques prèvies per a preparar la campanya experimental HyMeX, per estudiar els episodis de pluja intensa en aquesta àrea. Aquest treball per tant, es focalitza amb un tema d'elevat interès, no només meteorològic, sinó també socioeconòmic aportant nous coneixements sobre la matèria, i essent, en conseqüència, mereixedor del premi en aquesta categoria.