Jornades de meteorologia

Jornades de meteorologia Eduard Fontserè

V Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1999)

Recordatori - homenatge a dos eminents meteoròlegs catalans: Josep Pons i el pare Manuel Cazador

Trets biogràfics a Meteovilatorta.cat

V Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1999)

Recordatori - homenatge a dos eminents meteoròlegs catalans: Josep Pons i el pare Manuel Cazador

Josep Pons Girbau. «BoL Int. lnf. del Centro Comarcal Leridano» (Barcelona), desembre 1966

Documental L'Herència d'un Blanenc 1de 22 de 2. Produccions Audiovisuals. Pandora Box TV

Cinquantenari de la publicació de l’Assaig d’un vocabulari meteorològic català, obra del doctor Fontserè

V Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1999)

ACTE INSTITUCIONAL: Fontserè i el Vocabulari Meteorològic

1.- "Contribució de l'SMC a l'actualització del vocabulari Meteorològic". Anna Rius, SMC

2.- "La normalització de la terminologia meteorològica en català". Jordi Bover, TERMCAT.

3.- "Notes sobre la informació meteorològica en català a la televisió". Jem Cabanes.

 

IV Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1998)

HOMENATGE: Breu ressenya històrica a tres meteoròlegs, que han deixat petjada des de les seves respectives especialitzacions com: Lluís Miquel Albentosa en climatologia, Gabriel Campo meteorologia pràctica i Antoni Castejon en comunicació.

 

IV Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1998)

HOMENATGE: Breu ressenya històrica a tres meteoròlegs, que han deixat petjada des de les seves respectives especialitzacions com: Lluís Miquel Albentosa en climatologia, Gabriel Campo meteorologia pràctica i Antoni Castejon en comunicació.

 

IV Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1998)

HOMENATGE: Breu ressenya històrica a tres meteoròlegs, que han deixat petjada des de les seves respectives especialitzacions com: Lluís Miquel Albentosa en climatologia, Gabriel Campo meteorologia pràctica i Antoni Castejon en comunicació.

III Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1997)

ACTE INSTITUCIONAL:  El P. Frederic Faura, S.J. Meteoròleg a Filipines. Per J.O. Cardús.

III Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1997)

75 anys del “Jardí”: un pluviògraf de difusió internacional.

ACTE INSTITUCIONAL: Records del Dr. Ramon Jardí i Borràs ( 1881-1972 ). Per M. Puigcerver. Universitat de Barcelona


I Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1995)

ISSN : 1130-4758

DL: B.27277 - 1977

Butlletí de la Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia.

Filials de l’Institut d’Estudis Catalans

Segona època : Volum XV, Núm. 1 (p.1-160)

Dedicat al Dr. Eduard Fontserè i Riba en motiu del 125è aniversari de seu naixement i 25è de la seva mort

Pàgines