Informació General de les XVII Jornades Eduard Fontserè

Acte institucional
Sala d'Actes de l'Escola del Treball de la Diputació de Barcelona.?
Escola Industrial.
Comte d’Urgell 187, Barcelona

Seu de les Jornades
CosmoCaixa, Sala Àgora.
Isaac Newton, 26.
08022 Barcelona

Secretaria de les Jornades
Associació Catalana de Meteorologia?
c/ Pere Giró, 9
08720 Vilafranca del Penedès ?
http://www.acam.cat
Tel/Fax: 93-890 57 41
(Informació: dies feiners de les 10.00 a les 14.00)
email:acam@acam.cat?
http://www.acam.cat
Twitter: @acam_cat

Inscripcions
Es formalitzen enviant per correu, fax o correu electrònic el butlletí d’inscripció i una còpia de l'ingrés bancari a:

Associació Catalana de Meteorologia
?c/ Pere Giró, 9
08720 Vilafranca del Penedès
Fax: 93-8905741
acam@acam.cat

Les inscripcions no es consideraran vàlides sense la còpia de l'ingrés bancari.
Places limitades.?

Entitat bancària
La Caixa.?Agència
Av. del Litoral, 24-34?
08005 Barcelona.??
Núm. del compte corrent: 21001824 12 0200016533.??

Drets
Entrada a les sessions de CosmoCaixa, documentació, refrigeris, un exemplar de la publicació de les ponències presentades.

ORGANITZACIÓ
Associació Catalana de Meteorologia,
Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
?Agencia Estatal de Meteorología?
CosmoCaixa de Barcelona?
Servei Meteorològic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.