VI Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè

25 de novembre. Barcelona, 2000

Aiguats del 10 de juny de 2000

Per sisè any consecutiu l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM) convoca les Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè. Enguany, com cada any parell, seran monogràfiques i d'un sol dia.

Si fins ara eren dedicades a temes més genèrics (aeronàutica i nàutica), enguany i atesa l’actualitat dels grans aiguats del mes de juny, hem cregut adient de dedicar-les als fets del dia 10 de juny i d’ajornar per a unes jornades ulteriors el tema genèric escollit per al 2000, "Meteorologia urbana", que ja era mig embastat.

Durant tot el dia 25, dissabte, s'exposaran uns quants treballs d'investigació en curs sobre aquest aiguat, però no solament des del punt de vista meteorològic. És així que, al costat dels observadors meteorològics dels punts més afectats pels aiguats: el pare Ramon Oranias, responsable de l'observatori meteorològic de Montserrat i Josep Soriano, responsable de l'observatori meteorològic del Consell Comarcal del Baix Penedès, també hi participaran destacats hidròlegs, geòlegs, enginyers i tècnics de protecció civil.

Amb això l'ACAM no pretén pas d'organitzar cap mena de "congrés" sobre l'aiguat del 10 de juny de 2000, sinó aportar una visió interdisciplinària del fenomen d'aquell dia, tal com la presenten els principals treballs que fins ara se n'han fet.

Com sempre, el nostre objectiu és de promoure una divulgació rigorosa de la meteorologia, amb la participació del màxim nombre d'institucions bo i mantenint la nostra independència. Enguany, a banda el llibre amb totes les ponències, s'editarà un vídeo sobre els aiguats, que serà lliurat a tots els assistents.

PROGRAMA DE LES JORNADES

Dissabte, dia 25 de novembre, matí.
(Sala d’actes del Museu de la Ciència-Fundació "la Caixa").

08:45 Recollida de documentació i credencials.

09:00 Presentació de les jornades.

09:15 Primera ponència: "La riuada a les conques internes de Catalunya" d'Enrique Velasco. Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

09:45 Segona ponència: "L'aiguat al torrent del Lluc del Vendrell" de Josep Soriano. Consell Comarcal del Baix Penedès.

10:15 Tercera ponència: "Sistemes d'avisos de Fenòmens Meteorològics Adversos. L'Inuncat" de Jordi Sans. Centre d'Emergències de la Generalitat (CECAT).

10:45 Torn obert de preguntes.

11:15 Descans - Cafè - Refrigeri.

12:00 Quarta ponència:"L’aiguat a Montserrat" del P. Ramon Oranias, monjo responsable de la secció de meteorologia del Monestir de Montserrat.

12:30 Cinquena ponència: "Contribució del model meteorològic MASS a la determinació de les causes de l'aiguat" d'Eliseu Vilaclara. Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

13:00 Sisena ponència "Anàlisi termodinàmica" de M. del Carme Llasat. Departament de Meteorologia, Universitat de Barcelona (UB).

13:30 Torn obert de preguntes.

Dissabte, dia 25 de novembre, tarda:

16:00 Setena ponència: "Interpretació d'imatges de satèl·lit" de Montserrat Aran. Instituto Nacional de Meteorologia (INM).

16:30 Vuitena ponència: "Descripció de l'episodi a partir de les imatges del radar meteorològic. Processament i interpretació per l'aplicació hidrològica" de Daniel Sempere. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

17:00 Torn obert de preguntes.

17:30 Descans - Cafè.

18:00 Novena ponència: "Els aiguats catastròfics de primavera a Catalunya. Referents històrics de freqüència, distribució i impactes de Mariano Barriendos. Universitat de Barcelona (UB).

18:30 Desena ponència: "Context geomorfològic de l'aiguat" de M. Àngels Marquès. Departament de Geodinàmica i Geofísica, Universitat de Barcelona (UB).

19:00 Onzena ponència "Comportament de la Rambla de Magarola i afluents durant l'aiguat del 10 de juny de 2000" de Fèlix Francés. Departament d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient, Universitat Politècnica de València (UPV).

19:30 Torn obert de preguntes.

20:00 Cloenda de les jornades, amb la participació del conseller de Medi Ambient, Sr. Felip Fuig i Godes.

INFORMACIÓ GENERAL

Acte institucional
Sala d’actes del Museu de la Ciència-Fundació "la Caixa"
Teodor Roviralta, 55
08022 Barcelona
Tel. 93-212 60 50

Secretaria de les Jornades
Associació Catalana de Meteorologia
Ap. de Correus, 203
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

Informació de les Jornades
Fax: 93-818 68 65

Organització
- Associació Catalana de Meteorologia (ACAM)
- Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
- Instituto Nacional de Meteorología
- Museu de la Ciència Fundació "la Caixa"
- Servei de Meteorologia de Catalunya