I Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè

24, 25 i 26 de novembre de 1995 Divendres, 24 de novembre Acte institucional Sala Prat de la Riba de l'IEC. c/Carme 47

 • 19:OO Vida i obra del doctor Fontserè
 • 2O:3O Refrigeri

Dissabte, 25 de novembre Meteorologia mediterrània Sala d'actes del Museu de la Ciència. c/ Teodor Roviralta, 55

 • 9:15 Presentació de les Jornades
 • 9:3O 1a ponència: "De Fontserè fins a l'actualitat" per V. Sureda, Diputació de Barcelona.
 • 1O:OO 2a ponència: "Observacions PYREX: varietats de Tramuntana i Mestral a Catalunya" per L Vàzquez, Centre Meteorològic de Catalunya-INM
 • 1O:45 3a ponència: "El mareògraf de l'Estartit i les seixes", per J. Pascual, col·laborador de l'INM
 • 11:15 Descans
 • 11:45 4a ponència: "Gotes d'aire fred al Mediterrani", per MªC. Llasat, Universitat de Barcelona
 • 12:3O 5a ponència: "Peculiaritats meteorològiques de la Mediterrània", per A. Jansà, Centre Meteorològic de les Illes Balears-INM
 • 13: 15 Debat Les prediccions meteorològiques Sala d'actes del Museu de la Ciència. c/ Teodor Roviralta, 55
 • 16:00 6a ponència: "HIRLAM i CEP: els models de predicció de l'INM i Europeu a termini mitjà" per E. Rodriguez Camino, Servicio de Predicción Numérica. INM
 • 16:45 7a ponència: "Noves eines de diagnòstic i predicció: RADAR meteorològic i xarxa de detecció de descàrreges elèctriques", per E.Terradellas, Centre Meteorològic de Catalunya-lNM
 • 17:30 Descans
 • 18:00 Presentació de l'ACOM (Associació Catalana d'Observadors de Meteorologia)
 • 18:15 8a ponència: "MASS: Model de predicció de mesoescala de l'UB", per B.Codina, Universitat de Barcelona
 • 19:00 9a ponència "Model de predicció d'Offenbach", per Manfred Kurz, Director del departament de Predicció Meteorològica (*)
 • 19:45 Debat. (*)Pendent de confirmació. Diumenge, 26 de novembre El clima de Catalunya: passat, present i futur Sala d'actes del Museu de la Ciència. c/ Teodor Roviralta, 55
 • 9:30 1Oa ponència: "La dinàmica climàtica a Catalunya durant els darrers segles", per M. Barriendos, Universitat de Barcelona
 • 10:15 11a ponència: "La pluviometria de Catalunya", per J.Martin Vide, Universitat de Barcelona
 • 11:OO Descans
 • 11:45 12a ponència: "L'ozó i el clima", per J. Lorente, Universitat de Barcelona
 • 12:3O 13a ponència: "Models climàtics i els seus resultats. Aplicació a la Mediterrània", per A. Linés, Asociación Meteorológica Española
 • 13:15 Cloenda de les jornades amb la participació de Manuel Bautista, Vice-president de l'organització Meteorològica Mundial (OMM) i Director General de l'lnstitut Nacional de Meteorologia (INM).
 • Informació general Inauguració de les Jornades: L'acte inaugural sobre la vida i l'obra del doctor Eduard Fontserè se celebrarà el divendres 24 de novembre a la sala Prat de la Riba de l'lnstitut d'Estudis Catalans. c/Carme, 47, Barcelona. Seu de les Jornades: Sala d'actes del Museu Ciència. c/ Teodor Roviralta, 55. Barcelona Dates de celebració: 24, 25 i 26 de novembre de 1995. Secretaria de les Jornades: Institut d'Estudis Catalans. Secretaria de les Jornades: c/Carme, 47 O8OO1-BCN. Telèfon: (93) 318 55 16 fax: (93) 412 29 94 e-mail:spares@servicom.es Inscripcions: es formalitzaran personalment, per correu o per fax a la Secretaria de les Jornades enviant-hi el butlletí d'inscripció i còpia de la transferència bancària de l'abonament dels drets d'inscripció. Quota d'incripció: 5000 ptes. Entitat bancària: La Caixa. Agència Av. Litoral, 24-34 no de la compte corrent: 21OO 1824 18O2 OOOO69-78 Les inscripcions no es consideraran vàlides sense la còpia de transferència o ingrés a l'oficina bancària amb el full d'incripció. Drets:
 • Accés a les sessions de les Jornades
 • Lliurament de la documentació de les Jornades
 • Refrigeri en els descansos
 • Exemplar de la publicació de les ponències presentades
 • Ponències: La presentació de les ponències es farà mitjançant expossicions orals amb un temps de durada d'entre 30 i 45 minuts. Al final de les dues primeres sessions i haurà un debat de 30 minuts. Comité Organitzador: Associació Catalana de Meteorologia J. Arús, Centre Meteorològic de Catalunya - INM J.M.López, Centre Meteorològic de Catalunya - INM S.Parés, TVE A.Mestres, BCN - TV Coorganitzen * Ajuntament de Barcelona * Diputació de Barcelona * Generalitat de Catalunya * Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Instituto Nacional de Meteorología. Centre Meteorològic Territorial de Catalunya * Fundació "La Caixa". Museu de la Ciència * Universitat de Barcelona

Documentació en PDF de les primeres Jornades a l'IEC