Informació General de les XV Jornades Eduard Fontserè

Acte institucional
Sala d'Actes de l'Escola del Treball de la Diputació de Barcelona.
Escola Industrial. (Accés lliure)
Comte d’Urgell 187
Barcelona

Seu de les Jornades
CosmoCaixa de Barcelona
Isaac Newton, 26
08022 Barcelona

Secretaria de les Jornades
Associació Catalana de Meteorologia
Pere Giró 9
08720 Vilafranca del Penedès.
Tel/Fax: 93-890 5741
email: acam@acam.cat
(Informació: dies feiners de les 10.00 a les 14.00).
http://www.acam.cat
http://www.infomet.fcr.es/jornades

Inscripcions
Es formalitzen enviant per correu o fax el butlletí d’inscripció i una còpia de l'ingrés bancari a:
Associació Catalana de Meteorologia
Pere Giró, 9
08720 Vilafranca del Penedès.
Fax: 93-8905741
Les inscripcions no es consideraran vàlides sense la còpia de l'ingrés bancari. Places limitades.

Entitat bancària
La Caixa
Agència Av. del Litoral 24-34
08005 Barcelona
Núm. del compte corrent: 2100 1824 12 02 00016533.

Drets
Accés a les sessions de CosmoCaixa, documentació, refrigeris, un exemplar de la publicació de les ponències presentades.

ORGANITZACIÓ
Associació Catalana de Meteorologia,
Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona,
Agencia Estatal de Meteorología
CosmoCaixa de Barcelona
Servei Meteorològic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.