XI Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè

PROGRAMA DE LES JORNADES:

Divendres, dia 25 de novembre
(Sala d'Actes de l'Escola del Treball de la Diputació de Barcelona.
Escola Industrial. Comte Urgell, 187, Barcelona)

vespre:

Acte Institucional

19.00h.- Presentació de l'acte institucional: DIBA i ACAM.

19.15h.- 75è aniversari de la mort de Josep M. Algué. Josep Batlló.

19.30h.- 75è aniversari de l'Atlas de Núvols. Sergi Paricio.

19.45h.- Record i exemple de Rafael Patxot i Jubert. Joaquim Maluquer.
20.00h.- Cloenda: Ilma Sra Núria Buenaventura i Puig, presidenta delegada Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Dissabte, dia 26 de novembre
CosmoCaixa Barcelona
Teodor Roviralta, 47-51. 08022 Barcelona

matí:

Meteorologia Mediterrània Occidental

08.45h.- Recollida de documentació i credencials.

09.00h.- Presentació de les jornades.

09.15h.- Primera ponència: El microclima del Garraf. Josep Miró, observador meteorològic.

10.00h.- Segona ponència: Precipitacions intenses al País Valencià: certeses i incerteses. Rafael Armengot, analista-predictor INM-València.

10.45h.- Torn obert de preguntes.

11.15h.- Descans - Cafè - Refrigeri.

12.00h.- Tercera ponència: Tornados i Mànegues a Barcelona del 7 i 8, ¿Mes enllà d'una anècdota? Manel Massagué Conde, Observador meteorològic.

12.30h.- Quarta ponència: Tornados i assegurances. Salvador Castán. Consorcio de Compensación de Seguros

13.00h.- Cinquena ponència: Els fiblons de Barcelona del 7-8 de setembre de 2005: Situació meteorològica i estudi de camp. Miquel Gayà. INM-Balears

13.30h.- Torn obert de preguntes.

14.00h.- Final de bloc i dinar.

tarda:

Instruments, diagnosi i previsió

16.15h.- Sisena ponència: Verificació de prediccions al SMC. Jordi Moré i Jordi Toda, tècnics de l'àrea de recerca del SMC.

17.00h.- Setena ponència: Use of satellite observations in the NOAA/JCSDA data assimilation system. Lídia Cucurull, NOAA.

17.45h.- Torn obert de preguntes.

18.00h.- Descans - Cafè.

18.30h.- Vuitena ponència: Observant els núvols des de terra: mètodes i aplicacions. Josep Calbó UdG

19.15h.- Novena ponència: Contaminació transfronterera. Leonor Tarrason, Met.no.

20.00h.- Torn obert de preguntes.

20.30h.- Final.

Diumenge, dia 27 de novembre
CosmoCaixa Barcelona
Teodor Roviralta, 47-51. 08022 Barcelona

matí

Climatologia

9.30h.- Desena ponència: Variacions i tendència de la temperatura i la precipitació a Catalunya durant el període instrumental. Òscar Saladié, URiV de Tarragona.

10.15h.- Onzena ponència: Sequeres mai no vistes o sequeres no recordades? Perspectiva històrica d'un risc climàtic propi de la Mediterrània. Mariano Barriendos, UB.

10.30h.- Dotzena ponència: Canvi climàtic a Catalunya. Josep Enric Llebot, UAB.

11.15h.- Descans - Cafè - Refrigeri.

12.00h.- Taula rodona: Estat actual de les transferències en matèria de Meteorologia entre l'estat i la Generalitat. Amb la participació del Sr. Joan Pallisé, director del Servei Meteorològic de Catalunya i de Manuel Palomares, responsable del Servei de Relacions Internacionals del Instituto Nacional de Meteorología.

13.30h.- Cloenda de les jornades a càrrec del director del Servei Meteorològic de Catalunya, Sr Joan Pallisé amb la participació del director del Centre Meteorològic Territorial de Catalunya, Sr. Miguel Lara.

INFORMACIÓ GENERAL

Seu de les Jornades
CosmoCaixa Barcelona
Teodor Roviralta, 47-51.
08022 - Barcelona

Secretaria de les Jornades
Associació Catalana de Meteorologia
Ap. de Correus, 203
08940 Cornellà deLlobregat
http://www.acamet.org

Tel/Fax: 93-818 6865
email:acam@acamet.org
(Informació: dies feiners de les 10.00 a les 14.00).

INSCRIPCIONS

Es formalitzaran enviant per correu o FAX el butlletí d’inscripció i una còpia de l’ingrés bancari a:
Associació Catalana de Meteorologia
Apt.Correus, 203
08940 - Cornellà de Llobregat
Fax: 93-818 6865

Les inscripcions no es consideraran vàlides sense la còpia de l’ingrés bancari. Places limitades.

Entitat bancària

La Caixa.
Agència Av. Litoral, 24-34
08005 Barcelona.

N. del compte corrent: 2100 1824 12 0200016533

Drets

Accés a les sessions de COSMOCAIXA, documentació, refrigeris i un exemplar de la publicació de les ponències presentades.

ORGANITZACIÓ

Associació Catalana de Meteorologia
Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
Instituto Nacional de Meteorología
CosmoCaixa Barcelona
Servei Meteorològic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya

Attachment Size
gaya.pdf68.87 KB 68.87 KB