Programa de les XIII Jornades (2007)

Divendres, dia 23 de novembre de 2007, vespre: ACTE INSTITUCIONAL (Sala d'Actes de l'Escola del Treball de la Diputació de Barcelona. Escola Industrial. Comte Urgell, 187, Barcelona ) Accés lliure 19.00 Presentació de l'Acte Institucional. Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i Associació Catalana de Meteorologia. 19.15 Manuel Álvarez Castrillón (1886-1957), Orígens de la meteorologia matemàtica. Antoni Roca. 19.30 Els anys polars internacionals. Josep Batlló. 20.00 El paper de l’Any Polar Internacional pel present i futur de la recerca polar. Antoni Rosell, UAB. 20.15 Cloenda. Sr. Joan Antoni Barón Espinar, president delegat de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 20.30 Refrigeri amb copa de cava. Dissabte, dia 24 de novembre, matí: METEOROLOGIA DE LA MEDITERRÀNIA (CosmoCaixa, Teodor Roviralta, 47-51. 08022 Barcelona.) 08.45 Recollida de documentació i credencials. 09.00 Presentació de les jornades. 09.15 Primera ponència: Clima i meteorologia de Montserrat. Ramon Oranias, observador meteorològic. 09.45 Segona ponència: Huracans i medicanes: Resposta a l'escalfament global. R. Romero, UiB. 10.30 Torn obert de preguntes. 10.45 Descans. Cafè. Refrigeri. 11.30 Tercera ponència: Identificació, catalogació i digitalització de dades climàtiques instrumentals de Catalunya a partir de fonts documentals (ss. XIX i XX). Marc J. Prohom i Mònica Herrero, Àrea de Climatologia del SMC. 12.15 Quarta ponència: Les Particularités climatiques de la Corse. Jean-Paul GIORGETTI, Météo France. 13.00 Cinquena ponència: Supercélulas. Identificación visual y características radar. José Antonio Quirantes, INM. 13.45 Torn obert de preguntes. 14.00 Final de bloc i dinar Dissabte, dia 24 de novembre, tarda: INSTRUMENTS, DIAGNOSI I PREVISIÓ (CosmoCaixa, Teodor Roviralta, 47-51. 08022 Barcelona ) 16.15 Sisena ponència: Presentació CAZATORNADOS.com. M. Conde, vídeo cazatornados EUA. 17.15 Setena ponència: Principals estacions meteorològiques automàtiques per a afeccionats i presentació de Meteoclimàtic. Josep Sort, responsable tècnic del projecte Meteoclimàtic. 17.45 Torn obert de preguntes 18.00 Descans. Cafè 18.30 Vuitena ponència: La torre instrumentada del Pic del Niu de l'Àliga per la mesura de corrents de llamps. J. Montanyà, UPC. 19.15 Novena ponència: La predicció per conjunts a curt termini a l'INM: l'SREPS. Alfons Callado, INM. 20.00 Torn obert de preguntes. 20.30 Final Diumenge dia 25 de novembre, matí: CLIMATOLOGIA (COSMOCAIXA, Teodor Roviralta, 47-51. 08022 Barcelona) 9.30 Desena ponència: Cambio Climático, la postura escéptica. A. Uriarte, UPV. 10.15 Onzena ponència: L’escalfament global actual en el context de la història climàtica de la Terra. Antoni Rosell. 11.00 Dotzena ponència: L'IPCC, vint anys d'avaluació científica d'un problema. Miquel Àngel Rodríguez, Laboratori de Recerca del Clima (LRC). 11.45 Torn obert de preguntes. 12.00 Descans. Cafè. Refrigeri. 12.30 Presentació de TETHYS. Joan Cuxart. 13.00 Lliurament dels Premis Eduard Fontserè, pels senyors Joan Pallisé, director general de Medi Natural, en nom del conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; Joan Antoni Barón Espinar, president delegat de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona; Antoni Mestres, president de l’ACAM. 13.30 Cloenda de les jornades. Amb la participació dels senyors Joan Pallisé, director general de Medi Natural, en nom del conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; Antonio Conesa, director del Centre Meteorològic Territorial a Catalunya, en representació del director de l'INM; Joan Antoni Barón Espinar, president delegat de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona; Antoni Mestres, president de l’ACAM.